Diagnosi   Procedure/Interventi
4612 Sinusite acuta etmoidale