Diagnosi   Procedure/Interventi
4611 Sinusite acuta frontale